Chữ Phúc Lộc Thọ bằng gỗ

Xuất phát từ các văn hóa ứng xử và giao tiếp từ thời ngày xưa. Phúc Lộc Thọ đã trở thành một biểu tượng về ước muốn của con người và được thể hiện qua tranh ảnh, tượng,… Đặc biệt là tranh khắc chữ Phúc Lộc Thọ bằng gỗ. Để hiểu hơn về ý nghĩa của nó mời bạn đọc xem thêm nội dung bài viết dưới đây.

ý nghĩa sâu sắc của ông Phúc

Từ thời xưa, người ta thường khắc chữ phúc trên cửa ra vào tượng trưng có phúc đến nhà. Phúc tinh cao chiếu, Có nghĩa là sao phúc từng cao chiếu xuống hay câu: đa phúc đa thọ; có nghĩa là nhiều may nhiều tuổi thọ, thường sử dụng để chúc nhau. Ngoài hình con giơi tượng trưng cho tất cả chữ phúc; người ta còn sử dụng tranh khắc chữ phúc lộc thọ bằng gỗ để nêu lên mong ước của mình.

ý nghĩa của ông Lộc

Lộc trong khắc chữ Phúc Lộc Thọ bằng gỗ theo quan niệm dân gian; có thể hiểu là lộc được ban được biếu. Để ghi nhận công lao hay để biết ơn về một vấn đề nào đó.

ý nghĩa của ông Thọ trong khắc chữ phúc lộc thọ bằng gỗ

Thọ trong khắc chữ phúc lộc thọ bằng gỗ có nghĩa là sống hưởng trọn số trời, sống vui vẻ, sống có ích cùng con cháu tạo phúc.

Như vậy, khắc chữ Phúc Lộc Thọ mang lại nhiều ý nghĩa và theo quan niệm treo tranh phúc lộc thọ trong nhà sẽ sinh khí vận may mắn cho gia chủ và gia đình đó.
Chính bởi mà càng ngày càng có nhiều người yêu thích sử dụng tranh khắc chữ phúc lộc thọ bằng gỗ để treo hay tượng để trang trí và cầu may mắn.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Call Now