Ước muốn sống thọ luôn là ước muốn của nhiều người, điều đó thể hiện rõ trong chữ Thọ trong tiếng Hán.

Ai cũng biết tiếng Hán là những chữ tượng hình. Mỗi chữ viết đều thể hiện những ý nghĩa sâu xa trong nó

Vì vậy, dựa vào cấu trúc chữ của nó có thể hiểu được những điều thể hiện trong chữ Thọ

Cấu trúc chữ Thọ trong tiếng Hàn

Chữ Thọ theo chữ Hán xếp vào bộ sĩ gồm có 5 chữ cấu thành, đó là:

– Chữ “Sĩ”: Sĩ nghĩa đen là học trò, học rộng là sự hiểu biết, là tư duy. Theo đó, muốn sống lâu, điều đầu tiên là bộ óc luôn luôn phải suy nghĩ, tìm tòi sáng tạo. 

– Chữ “Nhị”: với nghĩa rộng ra là quan hệ giao lưu qua lại. Con người muốn sống lâu phải thường xuyên giao tiếp, trao đổi các lĩnh vực của đời sống. Giao tiếp giúp nâng cao năng lực tư duy, giải tỏa những vướng mắc, làm cho đầu óc thanh thản, thư thái.

– Chữ “Công”: nghĩa là vận động. Con người muốn sống lâu cần vận động theo sức lực của mình.

– Chữ “Khẩu”: Trong chữ Hán, chữ “Khẩu” có nghĩa là phát ra lời nói. Tuy nhiên, chữ “Khẩu” trong chữ Thọ có nghĩa trừu tượng hơn.

– Chữ “Thốn”: theo nghĩa đen là tấc, nghĩa rộng là sự đo đếm, là mực thước. Chữ này ở trong chữ Thọ là quy định 4 chữ trên với các nghĩa đi cùng nó đều nên ở một mực nhất định, thích hợp cho từng người chứ không phải cho tất cả mọi người.

Ý nghĩa trong trang trí nội thất

Trong trang trí nội thất chữ Thọ trong tiếng Hán được xem là biểu tượng có tác dụng tăng cường năng lượng cho ngôi nhà, đồng thời giúp người sống trong nhà được bảo vệ.

Với bài viết trên hy vọng bạn đã có thể hiểu rõ về ý nghĩa chữ viết và ý nghĩa trang trí nội thất bằng chữ Thọ tròn tiếng Hán

Call Now