Trường Kỷ Quốc Cường

Hơn Cả Sự Mong Đợi

Mọi chi tiết liên hệ :

Điện thoại : 0383345555 & 0942880000

Địa chỉ : Xóm 35 – Hải Minh – Hải Hậu – Nam Định

Cạnh Ủy Ban Nhân Dân Xã Hải Minh.