Đồng hồ cây Chất liệu gỗ hương Hiệu: Oniginal Kieninger

Chất liệu gỗ hương
Kích thước : Cao 2m68 Ngang 1m16
Máy cơ của Đức (Germany) được sản xuất năm 1920-1975,
Hiệu: Oniginal Kieninger
Máy 3 xích,8 gông. Chuông 15 phút điểm 1 lần chuông nhạc westminster ( Có chế độ tắt chuông đêm )
No ( 0 ) Jewels unadjusted

Call Now