Trường kỷ dắc

60.000.000

Bộ sản phẩm bao gồm 3 món : 2 ghế trường và một bàn

  • Ghế trường có kích thước cụ thể là : Dài 1m97cm Sâu 56cm
  • Bàn có kích thước dài 1m39 rộng 60cm

Call Now