Trường kỷ huế khảm siêu phẩm trường kỷ

Bộ sản phẩm bao gồm 3 món:

  •  Bàn : Dài 143 cm  Rộng 74 cm  Cao 81 cm
  • Đoản dài : Dài 194 cm Rộng 61cm Cao 125 cm

Call Now