Trường kỷ móc mỏ gỗ gụ ta quảng bình

77.000.000

Bộ sản phẩm bao gồm 9 món :

  •  Ghế dài 1m91 sâu 56cm tựa cao 73cm
  • Ghế nhỏ ngang 67cm tựa cao 73cm sâu 56cm
  • Bàn dài 1m45

Call Now