Trường kỷ song tiện ngũ sơn

Trường kỷ song tiện ngũ sơn

  • Ghế Trường : Dài 190cm Sâu 59 cm Cao 110cm
  • Bàn : Dài 120cm rộng 50cm cao 77 cm

Call Now