Trường Kỷ Tam Sơn Đục Tích

35.000.000

Trường Kỷ Tam Sơn Đục Tích 5 món :

  • Một bàn :Dài 1m42 Rộng 72cm Cao 60cm
  • Một ghế trường :Dài 1m97 Sâu 65cm Cao 1m25 . Tựa dày 4cm Cao 75cm
  • Hai ghê đơn :Ngang 68 Sâu 58cm Cao 1m25 .
  • Một bàn kẹp : Dài 55cm Rộng 45cm Cao 68cm .

Call Now