Trường kỷ tích Tam Quốc lô dày 3,5cm

Bao gồm 3 món: 2 trường kỷ + 1 bàn.

Kích thước chuẩn từng món như sau:
– Trường kỷ: 2m01 x 56 x 92 (Chân dày 6cm x Vai dày 11cm x Lô đục sâu 3cm).
– Bàn: 1m20 x 60 x 80 (Chân dày 6cm).

Call Now