Trường kỷ 4 mùa chân 12 chỉ

Trường kỷ gỗ lim 18tr

Trường 4 mùa gỗ gụ 24tr

Trường kỷ bốn mùa gỗ gụ giá 24 triệu

Trường kỷ gỗ lim giá 18 triệu

Trường bốn mùa bộ đại 12 chỉ

Mẫu trường kỷ móc là mẫu bàn ghế vô cùng đơn giản không có họa tiết đục chạm. Nếu bạn quan tâm mẫu trường kỷ hày hãy tìm hiểu ngay nhé.